Tỉnh Yên Bái

(Ngày 03/03/2024)

Cơ sở y tế điều trị COVID-19

1. Bệnh viện phổi

- Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 02163.893.956

2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

- Địa chỉ: Tổ 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 02163.870.203

3. Trung tâm y tế huyện Trấn Yên

- Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái.

- Điện thoại: 0988.076.171

4. Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 01, Thị Trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

- Điện thoại: 0988.094.752

5. Trung tâm y tế huyện Văn Chấn

- Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị trấn Nông trường Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái.

- Điện thoại: 0975.770.872

6. Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải

- Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 0963.591.010

7. Trung tâm y tế huyện Thành phố

- Địa chỉ: Tổ dân phố 12, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

- Điện thoại: 0964.651.010

8. Trung tâm y tế huyện Văn Yên

- Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

- Điện thoại:  0988.160.965

9. Trung tâm y tế huyện Yên Bình

- Địa chỉ: Thanh Bình, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

- Điện thoại: 0963.461.010

10. Trung tâm y tế huyện Lục Yên

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 0963.361.010


Cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái.

Sở Y tế tỉnh Yên Bái thông báo cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái như sau:

(Tính đến 10h00 ngày 13/10/2023)


◾ Tỉnh Yên Bái: Cấp độ 1

◾ 173 xã, phường, thị trấn: cấp độ 1

◾ Có 0 xã, phường, thị trấn: cấp độ 2

◾ Có 0 xã, phường, thị trấn cấp độ 3

◾ Có 0 xã, phường, thị trấn cấp độ 4

Sở Y tế sẽ tổ chức đánh giá thường xuyên và cập nhật cấp độ dịch ngay khi có thay đổi./.Thông tin cần biết

Về việc tổ chức thi cho các thí sinh là F0, ca bệnh nghi ngờ và F1 để phòng chống dịch COVID-19 trong các kỳ thi năm 2022


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo, sở Y tế và các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

  1. Thực hiện việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh là F0, ca bệnh nghi ngờ và F1 theo đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Giao sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc tổ chức thi cho các thí sinh là F0, ca bệnh nghi nghờ và F1 để phòng chống dịch COVID-19 trong các kỳ thi năm 2022 theo các nội dung yêu cầu tại Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng với kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông và các kỳ thi khác do Sở Giáo duc và Đào tạo tổ chức, thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển, hoặc đạt, đạt giải phải tham dự kỳ thi và có kết quả làm bài thi hoặc phỏng vấn đạt mức điểm trúng tuyến, hoặc mức đạt, đạt giải theo quy định, không đuợc xét đặc cách như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.1. Trạm y tế xã An Lạc

SĐT: 0962312956.

2. Trạm y tế xã An Phú

SĐT: 0969754919.

3. Trạm y tế xã Động Quan

SĐT: 0338988567.

4. Phòng khám Đa khoa khu vực Khánh Hòa

SĐT: 0943664782.

5. Trạm y tế xã Khánh Thiện

SĐT: 0833000569.

6. Trạm y tế xã Khai Trung

SĐT: 0379604364.

7. Trạm y tế xã Lâm Thượng

SĐT: 0987247550.

8. Trạm y tế xã Liễu Đô

SĐT: 0986241899.

9. Trạm y tế xã Mai Sơn

SĐT: 0393819905.

10. Trạm y tế xã Minh Chuẩn

SĐT: 0982748028.

11. Trạm y tế xã Minh Tiến

SĐT: 0813120240.

12. Trạm y tế xã Minh Xuân

SĐT: 0978288477.

13. Trạm y tế xã Mường Lai

SĐT: 0839671980.

14. Trạm y tế xã Phan Thanh

SĐT: 0987366712.

15. Trạm y tế xã Phúc Lợi

SĐT: 0979901446.

16. Trạm y tế xã Tân Lập    

SĐT: 0973978668.

17. Trạm y tế xã Tân Lĩnh

SĐT: 0374858960.

18. Trạm y tế xã Tân Phượng

SĐT: 0383415116.

19. Trạm y tế xã Tô Mậu

SĐT: 0983969122.

20. Trạm y tế xã Trúc Lâu

SĐT: 0966644669.

21. Trạm y tế xã Trung Tâm

SĐT: 0399515348.

22. Trạm y tế xã Vĩnh Lạc

SĐT: 0984611092.

23. Trạm y tế xã Yên Thắng

SĐT: 0985723592.

24. Trạm y tế thị trấn Yên Thế

SĐT: 098968455.

1. Trạm y tế xã Nậm Có

SĐT: 0389644263.

2. Trạm y tế xã Cao Phạ

SĐT: 0989462501.

3. Trạm y tế xã Nậm Khắt

SĐT: 0839592971.

4. Phòng khám Đa khoa khu vực Ngã Ba Kim

SĐT: 037981183.

5. Trạm y tế xã La Pán Tẩn

SĐT: 083723976.

6. Trạm y tế xã Dế Xu Phình

SĐT: 0835501231.

7. Trạm y tế xã Chế Cu Nha

SĐT: 094478887.

8. Trạm y tế xã Mồ Dề

SĐT: 0373315379.

9. Trạm y tế xã Kim Nọi

SĐT: 0948071337.

10. Trạm y tế xã Chế Tạo      

SĐT: 096598414.

11. Phòng khám Đa khoa khu vực Khao Mang

SĐT: 0963854776.

12. Trạm y tế xã Lao Chải

SĐT: 0843684096.

13. Trạm y tế xã Hồ Bốn        

SĐT: 0394051735.

14. Trạm y tế xã Thị Trấn

SĐT: 037467274.

1. Trạm Y tế phường Pú Trạng

SĐT: 0394963246.

2. Trạm Y tế xã Sơn A

SĐT: 0975025091.

3. Trạm Y tế phường Trung Tâm

SĐT: 0987610199.

4. Trạm Y tế xã Nghĩa An

SĐT: 091552387.

5. Trạm Y tế xã Phù Nham

SĐT: 0986913619.

6. Trạm Y tế xã Thanh Lương

SĐT: 0978999552.

7. Trạm Y tế phường Tân An

SĐT: 0986313522.

8. Trạm Y tế xã Thạch Lương

SĐT: 0919279274.

9. Trạm Y tế xã Phúc Sơn

SĐT: 0392365323.

10. Trạm Y tế xã Nghĩa Phúc

SĐT: 0949420019.

11. Trạm Y tế phường Cầu Thia.

SĐT: 0978242927.

12. Trạm Y tế xã Nghĩa Lợi

SĐT: 0817125037.

13. Trạm Y tế xã Nghĩa Lộ

SĐT: 0975124872.

1. Trung tâm Y tế Trạm Tấu

SĐT: 0943045468.

2. Trạm Y tế Thị trấn Trạm Tấu    

SĐT: 037201999.

3. Trạm Y tế xã Hát Lừu

SĐT: 0979091331.

4. Trạm Y tế xã Bản Công

SĐT: 0919547860.

5. Trạm Y tế xã Bản Mù

SĐT: 0392524704.

6. Trạm Y tế xã Xà Hồ

SĐT: 0976696154.

7. Trạm Y tế xã Trạm Tấu

SĐT: 0948071998.

8. Trạm Y tế xã Pá Hu 

SĐT: 036389859.

9. Trạm Y tế xã Pá Lau

SĐT: 0965468076.

10. Trạm Y tế xã Túc Đán

SĐT: 0985397008.

11. Trạm Y tế xã Phình Hồ

SĐT: 0382616575.

12. Trạm Y tế xã Làng Nhì

SĐT: 0912240180.

13. Trạm Y tế Tà Si Láng

SĐT: 0912168252.

1. Trạm y tế thị trấn Cổ Phúc

SĐT: .037609438.

2. Trạm y tế xã Tân Đồng

SĐT: .0969526115.

3. Trạm Y tế xã Báo Đáp     

SĐT: 0818098363

4. Trạm Y tế xã Đào Thịnh

SĐT: .0944868424.

5. Trạm Y tế xã Việt Thành

SĐT: 0947125406

6. Trạm Y tế xã Hòa Cuông

SĐT: .0988670929.

7. Trạm Y tế xã Minh Quán  

SĐT: .0974039359.

8. Trạm Y tế xã Quy Mông

SĐT: .0972526817.

9. Trạm Y tế xã Cường Thịnh

SĐT: .098777632.

10. Trạm Y tế xã Kiên Thành

SĐT: .0973388733.

11. Trạm Y tế xã Nga Quán

SĐT: .0974269208.

12. Trạm Y tế xã Y Can

SĐT: .0983562181.

13. Trạm Y tế xã Lương Thịnh       

SĐT: .0333285645.

14. Trạm Y tế xã Bảo Hưng

SĐT: .0385179885.

15. Trạm Y tế xã Việt Cường

SĐT: .0977761385.

16. Trạm Y tế xã Minh Quân

SĐT: .096498420.

17. Trạm Y tế xã Hồng Ca     

SĐT: .0942954077.

18. Trạm Y tế xã Hưng Thịnh

SĐT: 0988336824

19. Trạm Y tế xã Hưng Khánh       

SĐT: .0975098967.

20. Trạm Y tế xã Việt Hồng

SĐT: .0384133061.

21. Trạm Y tế xã Vân Hội      

SĐT: .0967794127.

1. Phòng khám Đa khoa khu vực Gia Hội

SĐT: 0837866777.

2. Trạm Y tế xã Sơn Lương

SĐT: 097630404.

3. Trạm Y tế xã Đồng Khê     

SĐT: 0985098267.

4. Trạm Y tế xã Tân Thịnh

SĐT: 0963791151.

5. Phòng khám Đa khoa khu vực Chấn Thịnh

SĐT: 0983037656.

6. Trạm Y tế xã An Lương

SĐT: 0865939378.

7. Trạm Y tế xã Tú Lệ  

SĐT: 0339496060.

8. Trạm Y tế xã Nậm Búng

SĐT: 097426596.

9. Trạm Y tế xã Nậm Lành

SĐT: 0912505833.

10. Trạm Y tế xã Nậm Mười

SĐT: 0389539632.

11. Trạm Y tế xã Sùng Đô

SĐT: 088686350.

12. Trạm Y tế xã Suối Quyền

SĐT: 0914531907.

13. Trạm Y tế xã Suối Giàng

SĐT: 0974633858.

14. Trạm Y tế xã Suối Bu

SĐT: 0868751779.

15. Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn  

SĐT: 0399553478.

16. Trạm Y tế xã Sơn Thịnh

SĐT: 0912941305.

17. Trạm Y tế xã Cát Thịnh

SĐT: 0981524339.

18. Trạm Y tế xã Minh An     

SĐT: 096872254.

19. Trạm Y tế xã Nghĩa Tâm 

SĐT: 0949387194.

20. Trạm Y tế xã Thượng Bằng La 

SĐT: 038847249.

21. Trạm Y tế xã Bình Thuận

SĐT: 0814528733.

22. Trạm Y tế xã Đại Lịch

SĐT: 0382152570.

23. Trạm y tế Thị trấn Nông trường Trần Phú

SĐT: 0333011396.

24. Trạm y tế Thị trấn Nông trường Liên Sơn

SĐT: 0976989217.

1. Phòng khám Đa khoa khu vực An Bình.

 SĐT: 0984595939.

2. Trạm Y tế xã An Thịnh

SĐT: 0985945032.

3. Trạm Y tế xã Châu Quế Hạ

SĐT: 0394070854.

4. Trạm Y tế xã Châu Quế Thượng

SĐT: 038532162.

5. Trạm Y tế xã Đông An

SĐT: 0986151733.

6. Trạm Y tế xã Đông Cuông

SĐT: 0834604198.

7. Trạm Y tế xã Đại Phác       

SĐT: 094393497.

8. Trạm Y tế xã Đại Sơn        

SĐT: 0944656959.

9. Trạm Y tế xã Lâm Giang  

SĐT: 0395079843.

10. Trạm Y tế xã Lang Thíp  

SĐT: 0963144102.

11. Trạm Y tế Thị trấn Mậu A        

SĐT: 0948132959.

12. Trạm Y tế xã Mỏ Vàng    

SĐT: 0965326870.

13. Trạm Y tế xã Mậu Đông  

SĐT: 0327678128.

14. Trạm Y tế xã Nà Hẩu       

SĐT: 098984958.

15. Trạm Y tế xã Ngòi A        

SĐT: 0978557180.

16. Phòng khám Đa khoa khu vực Phong Dụ Hạ

SĐT: 0963412915.

17. Trạm Y tế xã Phong Dụ Thượng

SĐT: 0964327951.

18. Trạm Y tế xã Quang Minh        

SĐT: 0374775093.

19. Trạm Y tế xã Tân Hợp    

SĐT: 0981333984.

20. Trạm Y tế xã Viễn Sơn    

SĐT: 0326272982.

21. Trạm Y tế xã Xuân Ái      

SĐT: 0984741278.

22. Trạm Y tế xã Xuân Tầm  

SĐT: 0987009537.

23. Trạm Y tế xã Yên Hợp    

SĐT: 0976225901.

24. Trạm Y tế xã Yên Phú     

SĐT: 097269302.

25. Trạm Y tế xã Yên Thái   

SĐT: 0392020647.

1. Phòng khám Đa khoa khu vực Cảm Ân

SĐT: 396805327.

2. Trạm Y tế xã Đại Đồng    

SĐT: 989513142.

3. Trạm Y tế xã Mỹ Gia

SĐT: 97233615.

4. Trạm Y tế xã Phú Thịnh    

SĐT: 972594505.

5. Trạm Y tế xã Phúc An       

SĐT: 977795378.

6. Trạm Y tế xã Phúc Ninh    

SĐT: 987254813.

7. Phòng khám Đa khoa khu vực Cảm Nhân     

SĐT: 912984293.

8. Trạm Y tế xã Tân Nguyên 

SĐT: 397851559.

9. Trạm Y tế xã Thác Bà       

SĐT: 976936816.

10. Trạm Y tế xã Thịnh Hưng

SĐT: 944288655.

11. Trạm Y tế xã Hán Đà

SĐT: 975132925.

12. Trạm Y tế thị trấn Yên Bình     

SĐT: 97425982.

13. Trạm Y tế xã Vũ Linh      

SĐT: 974027482.

14. Trạm Y tế xã Yên Bình    

SĐT: 985981962.

15. Trạm Y tế xã Xuân Long 

SĐT: 949278273.

16. Trạm Y tế xã Yên Thành 

SĐT: 98691025.

17. Trạm Y tế xã Bảo Ái        

SĐT: 984014080.

18. Trạm Y tế xã Ngọc Chấn 

SĐT: 983735981.

19. Trạm Y tế xã Vĩnh Kiên   

SĐT: 943851269.

20. Trạm Y tế xã Tân Hương

SĐT: 972199303.

21. Trạm Y tế xã Mông Sơn  

SĐT: 978208982.

22. Trạm Y tế xã Bạch Hà      

SĐT: 972189785.

23. Trạm Y tế Xã Đại Minh   

SĐT: 98490968.

24. Trạm Y tế xã Xuân Lai    

SĐT: 989570278.

1. Trạm Y tế phường Thái Học     

SĐT: 0916512327.

2. Trạm Y tế phường Hồng Hà       

SĐT: 098490887.

3. Trạm Y tế phường Nguyễn Phúc

SĐT: 083822817.

4. Trạm Y tế phường Minh Tân     

SĐT: 0963193555.

5. Trạm Y tế phường Nam Cường  

SĐT: 0368040293.

6. Trạm Y tế phường Hợp Minh     

SĐT: 0355628952.

7. Trạm Y tế xã Minh Bảo     

SĐT: 0383628400.

8. Trạm Y tế xã Tuy Lộc       

SĐT: 0973403278.

9. Trạm Y tế xã Tân Thịnh   

SĐT: 0983510057.

10. Trạm Y tế xã Âu Lâu       

SĐT: 0989497099.

11. Trạm Y tế xã Giới Phiên  

SĐT: 091210195.

12. Trạm Y tế xã Văn Phú     

SĐT: 0986474180.

13. Trạm Y tế phường Yên Ninh    

SĐT: 0986242860.

14. Trạm Y tế phường Đồng Tâm   

SĐT: 0915455458.

15. Trạm Y tế phường Yên Thịnh

SĐT: 0914832713.

 

 

Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Lên